Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Tiết kiệm năng lượng và hoạt động bền vững

10:02:00 27/02/2016

Với ngân sách hoạt động thắt chặt, những nguyên tắc khắt khe của chính phủ, nhận thức ngày càng cao của cộng đồng, tiết kiệm năng lượng và bảo tồn tài nguyên đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các lĩnh vực công cộng cũng như tư nhân. Và với những ưu tiên đó, những hoạt động bền vững của tòa nhà đã trở thành hoạt động cân bằng thật sự giữa việc sử dụng năng lượng và tiện nghi sử dụng.

Tuy nhiên những nhà quản lý cơ sở biết rằng tiết kiệm chi phí năng lượng không thể đến với chi phí tiện nghi. Các nghiên cứu đã liên kết những mức độ tiện nghi tới tỷ lệ lỗi và hiệu suất, sự vắng mặt và thậm chí cả sự thành công của lớp học. Một chính sách năng lượng thúc đẩy nhân viên bất mãn hoặc những sinh viên hoạt động kém hiệu quả thì không phải là một chính sách thông minh.

Vì vậy chìa khóa là đánh vào một sự cân bằng có thể dự đoán và định lượng được – và duy trì nhất quán sự cân bằng đó.

WebCTRL® của Automated Logic đặt bạn vào sự kiểm soát toàn diện chương trình tiết kiệm năng lượng của bạn.


WebCTRL®, hệ thống tự động hóa tòa nhà trên nền web của chúng tôi, cung cấp tất cả những gì bạn cần để phát triển và duy trì những chiến lược tiết kiệm năng lượng thành công. Một hệ thống tích hợp hoàn toàn với những khả năng báo cáo, định hướng và lập kế hoạch mạnh mẽ, chỉ WebCTRL có hai công cụ độc đáo đó cho phép bạn quản lý mối quan hệ giữa việc tiêu thụ năng lượng và tiện nghi vừa dễ dàng lại hiệu quả.

Environmental Index™ (EI) cung cấp một thước đo thực sự cho nơi làm việc hoặc một lớp học tiện nghi, ghi lại một cách chính xác những điểm đặt nhiệt độ nóng và lạnh theo từng vùng. Chỉ số EI ghi những điều kiện từ nghèo nàn đến tối ưu (0% đến 100%) trên một tiêu chuẩn đánh giá số có thể kết hợp chặt chẽ với độ ẩm tương đối, nồng độ CO2 và những yếu tố môi trường khác vào trong chỉ số của nó. Mỗi vùng hoạt động, khu vực, tầng hay tòa nhà đều có thể được tính toán, cân đối để ưu tiên, định hướng và xuất ra báo cáo.

 

EnergyReports thúc đẩy những khả năng xu hướng mở rộng để tạo ra dữ liệu hoạt động, dưới dạng đồ họa hoặc bảng tính để theo dõi và phân tích hoạt động của tòa nhà. Các báo cáo bao gồm dung lượng bị chiếm/không bị chiếm, những ngày nhiệt độ làm mát/những ngày nhiệt độ sưởi ấm, dữ liệu thấp-trung bình-cao và dữ liệu so sánh điểm chuẩn. Và EnergyReports có thể đồng thời hiển thị các Chỉ số môi trường để so sánh trực tiếp, cạnh nhau và đánh giá việc sử dụng năng lượng cũng như tiện nghi.

 

Thêm một cách để tiết kiệm năng lượng đó là chiếu sáng

Các nhà quản lý cơ sở biết rằng những giao thức chiếu sáng có thể có một tác động sâu sắc đến việc sử dụng năng lượng, tiện nghi sử dụng cũng như hiệu suất. Dòng LC mới trong panel điều khiển chiếu sáng của WebCTRL cung cấp điều khiển chiếu sáng cao cấp với chức năng quản lý chiếu sáng phức hợp cho điều khiển chiếm chỗ, lập kế hoạch, khai thác ánh sáng mặt trời và các chức năng khác. cùng với Chỉ số môi trường và EnergyReports, nó là một cách để Automated Logic có thể giúp bạn:

Giảm năng lượng và chi phí vận hành của bạn
Tăng chỉ số ENERGY STAR® của bạn
Đạt được chứng chỉ LEED®
Để minh họa về khả năng này, xin hãy liên hệ tới Văn phòng khu vực của Automated Logic ngay hôm nay.

 

Đang xử lý...