Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Đào tạo

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo cho mọi đối tượng quan tâm: 
- Hệ thống Tự động hoá Toà nhà
- Hệ thống Quản lý Năng lượng 

Các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của chúng tôi sẽ đưa ra các chương trình đào tạo cơ bản hoặc nâng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của học viên.

Chương trình đào tạo của chúng tôi bao gồm thông tin cần thiết về thiết kế cơ bản, vật tư thiết bị, phần mềm, lắp đặt và vận hành hệ thống. 

 

Chúng tôi đưa ra 2 hình thức đào tạo:
  - Đào tạo trực tuyến
  - Đào tạo trực tiếp 

Bạn có thể chọn các trương trình đào tạo trực tiếp bằng mẫu đăng ký download. 
Các chương trình đào tạo bắt đầu từ 9h-12h sáng và từ 2h-5h chiều.
Trà và cà phê sẽ được phục vụ theo yêu cầu.

 

Đang xử lý...