Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Hệ thống Giám sát pin Năng lượng Mặt trời

Các nhà máy năng lượng mặt trời cần được giám sát tối ưu sản lượng điện. Điều này giúp lấy lại năng lượng đầu ra hiệu quả từ các nhà máy điện trong khi giám sát các tấm pin mặt trời bị lỗi, kết nối và bụi tích tụ trên các tấm làm giảm năng lượng đầu ra và các vấn đề khác như vậy ảnh hưởng đến hiệu suất của các tấm pin năng lượng mặt trời. Vì thế ở đây chúng tôi đề xuất một hệ thống IoT tự động giám sát năng lượng mặt trời từ bất cứ nơi nào qua internet.

Chúng tôi sử dụng Hệ thống dựa trên bộ Gateway IoT và các cảm biến không dây để giám sát các thông số của tấm pin năng lượng mặt trời. Hệ thống của chúng tôi liên tục theo dõi các tấm pin năng lượng mặt trời và truyền sản lượng điện tới hệ thống IOT qua Internet. Ở đây chúng tôi sử dụng IoT Gateway để truyền các thông số của tấm pin năng lượng mặt trời qua internet đến các máy chủ trung tâm hoặc Cloud. Bây giờ nó sẽ hiển thị các tham số này cho người dùng bằng cách sử dụng một GUI hiệu quả và cũng cảnh báo người dùng khi đầu ra giảm xuống dưới giới hạn cụ thể. Điều này làm cho việc giám sát năng lượng mặt trời từ xa rất dễ dàng và đảm bảo sản lượng điện tốt nhất.

 

Đang xử lý...