Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Hệ thống Quản lý Năng lượng

Làm thế nào để bạn áp dụng các kỹ thuật quản lý năng lượng hiệu quả nhất để hạn chế việc tăng chi phí các tiện ích của bạn? Dựa vào một công ty dịch vụ năng lượng có thể cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí toàn diện. Công ty TNHH Kỹ thuật T&D mang đến cho bạn các chuyên gia được kiểm định và đào tạo để:

  • giúp bạn giảm tiêu thụ năng lượng
  • giảm thiểu lượng khí thải carbon của bạn
  • thực hiện đo đếm các đối tượng thường phải trả tiền trong vòng hai năm

T&D giúp bạn đạt được mục tiêu quản lý năng lượng của mình một cách dễ dàng với các giải pháp chìa khóa trao tay. Chúng tôi quản lý toàn bộ quá trình cho bạn:

  • Phân tích tính khả thi ban đầu
  • Tính toán kỹ thuật chi tiết và thiết kế
  • Lập kế hoạch
  • Xây dựng
  • Xác lập các tiện ích giảm giá và ưu đãi thuế EPA
  • Thực hiện các tiện ích giảm giá
  • Cơ cấu các điều kiện tài chính để tạo ra dòng tiền dương

Chúng tôi không phải là một công ty dịch vụ năng lượng mà phương pháp tiếp cận năng lượng như một dự án xây dựng và sau đó chuyển giao cho người khác. Chúng tôi xem giải pháp quản lý năng lượng của bạn như là một cam kết lâu dài. Sau khi thực hiện, chúng tôi giám sát và bảo trì các hệ thống phức tạp ở hiệu suất tối ưu để đảm bảo bạn nhận được lợi ích tối đa từ đầu tư của bạn.

 

Đang xử lý...