Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Sổ tay QA & QC

Với việc áp dụng các chính sách liên quan đến "Chất lượng", Công ty TNHH Kỹ thuật T&D quyết tâm vượt mọi thách thức để làm cho sản phẩm đạt chất lượng cao cùng với những lợi thế tốt nhất về công nghệ và những thành tựu trong quá khứ của chúng tôi trong khi vẫn sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường hoặc các biện pháp an toàn và tuân thủ các yêu cầu của khách hàng cũng như Luật và các quy định hiện hành, và khi làm như vậy, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể nâng cao các giá trị xã hội của công ty mình cũng như đóng góp cho cộng đồng.

                      

- Nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu theo quy định của Pháp luật và các điều lệ.
- Nâng cao niềm tin của khách hàng với công ty của chúng tôi bằng cách cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng với yêu cầu của họ.
- Đảm bảo xem xét liên tục và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng của chúng tôi.
- Giao "Chính sách chất lượng" này cho tất cả các nhân viên, và làm cho họ hiểu về Chính sách này thông qua các khóa đào tạo liên tục và để họ hành xử một cách có trách nhiệm khi làm việc.

 

Đang xử lý...