Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Từ thiện

Hãy trợ giúp tạo ra một sự khác biệt và mang lại cho cộng đồng của bạn thông qua một trong những sự kiện của Nhóm từ thiện trong công ty chúng tôi.

Hãy tưởng tượng một sự kiện trong nhóm của chúng tôi, nơi mọi người đều có ích. Chạy cho tổ chức từ thiện. Đi giúp trẻ em khó khăn. Trang trí một ngôi chùa. Thu thập và tặng thực phẩm. Danh sách tiếp tục kéo dài.

Làm việc từ thiện theo nhóm có thể giúp nhân viên của chúng tôi gắn bó với nhau, tăng cường kỹ năng giao tiếp, và giúp họ hiểu rằng họ có thể làm cho một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của những người cần nó nhất. Mang những trái tim vào nhóm từ thiện của bạn; cộng thêm yếu tố đạo đức.

Bao nhiêu điều tốt nhóm của bạn có thể làm trong một ngày?

   

Từ Thiện Tại Mù Cang Chải

 

              Từ thiện tại Mù Cang Chải                                                                                           Lịch Cơm có thịt

 

                     

 

Đang xử lý...