Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Tư vấn thiết kế

Mục đích của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với tiêu chuẩn cao nhất để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Đó là triết lý mà trên thực tế tất cả các khách hàng sẽ nhận được sự nhất quán và cống hiến từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Ngay từ đầu, mỗi dự án được quản lý bởi một trong những Giám đốc dự án, người duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng và các thành viên của đội ngũ thiết kế.

Trường hợp khách hàng có yêu cầu thêm ngoài phạm vi các dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH Kỹ thuật T&D có thể cung cấp các đội ngũ tích hợp, bao gồm cả các kỹ sư kết cấu, Quản lý dự án, kiến ​​trúc sư và các chuyên gia khác. Các đội ngũ này được hình thành từ tổ hợp của các công ty mà chúng tôi thường xuyên làm việc, để chúng ta có thể tự tin về khả năng và kinh nghiệm của họ.

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D là một tổ chức có tư tưởng cầu thị luôn tìm cách để nắm bắt công nghệ và thực hành mới. Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng của chúng tôi.

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D xuất bản vẽ cho tất cả các dự án với việc sử dụng các phần mềm CAD mới nhất. Cả hai AutoCAD và Bentley Microstation có sẵn trong văn phòng của chúng tôi. Bản vẽ, hình thành nên một phần quan trọng trong việc truyền đạt thông tin với các chuyên gia khác, được sản xuất ở định dạng đa năng để đảm bảo một thiết kế hoàn toàn phù hợp.

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D cung cấp một dịch vụ riêng phù hợp hoàn toàn với cam kết cho sự thành công của công việc. Bề dày kinh nghiệm và chất lượng chuyên gia của chúng tôi đảm bảo sự tác nghiệp linh hoạt và thái độ cần thiết để hoàn tất dự án theo các tiêu chuẩn cao nhất.

1/1

 

Đang xử lý...