Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Thành phố Thông minh

Thành phố thông minh là khu vực đô thị sử dụng các loại cảm biến điện tử Internet vạn vật (IoT) khác nhau để thu thập dữ liệu và sau đó sử dụng thông tin chuyên sâu thu được từ dữ liệu đó để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ hiệu quả. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu được thu thập từ người dân, thiết bị và tài sản được xử lý và phân tích để giám sát và quản lý hệ thống giao thông và đi lại, nhà máy điện, tiện ích, mạng lưới cấp nước, quản lý chất thải, phát hiện tội phạm, hệ thống thông tin, trường học, thư viện, bệnh viện và các dịch vụ công khác.

Khái niệm Thành phố thông minh tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) và các thiết bị vật lý khác nhau được kết nối với mạng IoT để tối ưu hóa hiệu quả của các hoạt động và dịch vụ của thành phố và kết nối với người dân. Công nghệ thành phố thông minh cho phép các quan chức thành phố tương tác trực tiếp với cả cơ sở hạ tầng của cộng đồng và thành phố và giám sát những gì đang xảy ra trong thành phố và thành phố đang phát triển như thế nào. CNTT được sử dụng để tăng cường chất lượng, hiệu suất và tính tương tác của các dịch vụ đô thị, để giảm chi phí và tiêu thụ tài nguyên và tăng liên hệ giữa người dân và chính phủ. Các ứng dụng thành phố thông minh được phát triển để quản lý dòng chảy đô thị và cho phép phản hồi theo thời gian thực. Do đó, một thành phố thông minh có thể sẵn sàng hơn để đối phó với các thách thức so với một thành phố có mối quan hệ "giao dịch" thông thường với công dân của mình.

 

Đang xử lý...