Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Bảo hành

 

Thời gian bảo hành tiêu chuẩn của chúng tôi là cho toàn bộ các sản phẩm và hệ thống được cung cấp là 18 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng đến chân công trình. Tuy nhiên thời gian bảo hành có thể được kéo dài với các điều kiện cụ thể tại thời điểm thương thảo hợp đồng.

Đặc biệt đối với các sản phẩm mang thương hiệu TNDE (logo của chúng tôi) thì thời hạn bảo hành là 3 năm kể từ ngày giao hàng

Điều kiện bảo hành: Chúng tôi chỉ thực hiện bảo hành cho các sản phẩm hay hệ thống được cung cấp với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong tài liệu đính kèm: download

 

Đang xử lý...