Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Hạ tầng Kỹ thuật Trung tâm Dữ liệu

T&D Engineering Ltd - Đối tác của bạn cho Hạ tầng Kỹ thuật Trung tâm Dữ liệu.

Cho dù bạn đang có kế hoạch xây dựng mới hoặc nâng cấp một Trung tâm Dữ liệu hiện có, bạn phải chắc chắn rằng tất cả các thành phần đều có thông số kỹ thuật tốt nhất, giá trị cao nhất và phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Với Công ty TNHH Kỹ thuật T&D, chúng tôi là chuyên gia trong việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với dự án; mối liên hệ với các đối tác chiến lược của chúng tôi cho phép bạn truy cập trực tiếp tới tất cả phần cứng của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới và các nhà phát triển phần mềm trong lĩnh vực này.

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D là đối tác cho Hạ tầng Kỹ thuật Trung tâm Dữ liệu của bạn. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm từ các nhãn hiệu hàng đầu như ABB, ALC, Carrier..., bao gồm UPS, tủ phân phối điện và bảo vệ nguồn điện, hệ thống lạnh Trung tâm Dữ liệu, các tủ rack của Trung tâm Dữ liệu, hệ thống an ninh và PCCC Trung tâm Dữ liệu, và phần mềm quản lý Trung tâm Dữ liệu bao gồm DCIM.

 

Đang xử lý...