Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Tự động hóa Tòa nhà

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hệ thống Tự động hóa tòa nhà, và áp dụng công nghệ này để làm tăng hiệu suất công trình của bạn. Chúng tôi là nhà tích hợp hệ thống tự động hóa được công nhận rộng rãi với "hệ thống mở" có thể cung cấp giải pháp điều khiển tối ưu cho khách hàng.

Nhà làm việc Văn phòng Quốc hội

Công ty TNHH Kỹ thuật T&D là nhà phân phối trực tiếp từ nhà máy sản xuất của Hãng Automated Logic Corporation, thành viên của Tập đoàn United Technologies (USA). Chúng tôi là những chuyên gia tích hợp các hệ thống điều khiển thuộc quyền sở hữu của bạn, bất kể nhà sản xuất hoặc sản phẩm kế thừa, sử dụng BACnet hoặc MODBUS, LonWorks..... Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu việc sử dụng năng lượng, tăng hiệu suất tòa nhà của bạn và giảm chi phí hoạt động của bạn, mà không mất đi sự thoải mái tiện nghi, ở một mức giá bạn có thể đủ khả năng.

 

Đang xử lý...