Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Máy biến thế thông minh

TNDE-Xpert cho lưới phân phối ngày hôm nay

T&D Engineering Ltd. (TNDE) đã phát triển phần thông minh của máy biến áp phân phối thông minh để đáp ứng nhu cầu phát triển của lưới điện ngày nay. Khi lưới điện trở nên phức tạp hơn, nó đòi hỏi một máy biến áp phân phối tiên tiến hơn.

Khách hàng đang yêu cầu dữ liệu nâng cao để đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe tài sản, thay thế theo kế hoạch và điều kiện lưới tổng thể. TNDE-Xpert giải quyết những thách thức này và có thể dễ dàng mở rộng để giải quyết những thách thức của ngày mai.

TNDE-Xpert được phát triển với yêu cầu của ngành điện:

• Khả năng thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu

• Giảm thiểu hàng tồn kho trong kho

• Tránh thời gian chết kéo dài

• Giảm chi phí bảo trì

• Theo dõi vị trí tài sản (với Cellular)

 

Đang xử lý...