Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Đào tạo trực tiếp

Để tham gia các khoá đào tạo trực tiếp, đề nghị lên hệ với Trung tâm đào tạo của chúng tôi:

             Phone : +84 (0)243 767 2416
             Fax     : +84 (0)243 767 2418 
             Email  : info@tnde.com.vn

Các khoá đào tạo:

Ngày

Khoá đào tạo

Địa điểm

Giảng viên

May 09, 2024 

 Kiến thức cơ bản về BMS

Hà Nội

TNDE

 Jun 13, 2024

 Kiến thức cơ bản về mạng truyền thông trong BMS

Hà Nội

TNDE

 Jul 10, 2024

 Các thiết bị phần cứng của ALC

Hà Nội

TNDE

 Jul 24, 2024

 Phần mềm điều khiển WEBCTRL của ALC

Hà Nội

ALC

 Aug 1, 2024

 Phương pháp lập dự toán cho hệ thống BMS

Hà Nội

TNDE

 Aug 15, 2024

 Phương pháp thiết kế hệ thống BMS

Hà Nội

TNDE

 Sep 29, 2024

 Cấu trúc hệ thống của ALC và các nhà cung cấp khác

Hà Nội

TNDE

 Nov 12, 2024

 Các giao thức truyền thông phổ biến trong BMS

Hà Nội

ALC

 Dec 26, 2024

 Các thiết bị đầu cuối trong hệ thống BMS

Hà Nội

ALC

Chúng tôi hi vọng rằng sau các khoá đào tạo nêu trên các bạn có thể tự kiểm chứng được tính ưu việt của các sản phẩm và giải pháp mà Công ty TNHH Kỹ thuật T&D mang lại.

 

 

Đang xử lý...