Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Hệ thống tiền Báo cháy

Hiện nay khi có cháy và khói, các thiết bị báo cháy mới gửi tín hiệu về tủ Báo cháy Trung tâm. Tuy nhiên như vậy thường quá muộn để thực hiện các biện pháp chữa cháy cũng như di tản cư dân và tài sản ra ngoài. 

Hệ thống Báo cháy Thông minh là hệ thống giám sát & phát hiện sự gia tăng nhiệt độ bất thường ở từng khu vực/căn hộ trong chung cư, tòa nhà rồi hiển thị về phòng Trực ban hoặc các thiết bị hiển thị tại khu vực công cộng: tiền sảnh, thang máy và điện thoại di động của cư dân,..

Trong trường hợp nhiệt độ gia tăng quá mức cho phép (40ºC – có thể tùy chỉnh), cảnh báo tin nhắn (SMS) sẽ được gửi đến cư dân trong chung cư, tòa nhà để nắm bắt được mức độ/vị trí gia tăng nhiệt độ nhằm chủ động trong việc thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC.

 

Đang xử lý...