Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

The change we need

02:02:00 27/02/2016

"The change we need"

Khẩu hiệu trong cuộc vận động tranh cử năm 2008 của Tổng thống Mỹ Obama nói lên sự cần thiết “thay đổi” trong quá trình vận động phát triển của xã hội loài người.

Sự “thay đổi” này phần nào được thể hiện trong việc trang bị Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng (PMS) thuộc công trình Trung tâm thương mại Chợ Mơ do Vinaconex làm Chủ đầu tư.

Hệ thống có giá trị không lớn nhưng chính là sự khởi đầu của quá trình “thay đổi” trong việc khai thác và sử dụng hiệu quả điện năng trong một Doanh nghiệp hàng đầu thuộc Bộ Xây Dựng.

Xuất phát từ nhu cầu có đủ điện năng tiêu thụ để phục vụ kinh doanh sản xuất, đến nay Vinaconex đã chú trọng đến việc sử dụng hợp lý và hiệu quả điện năng thông qua Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng.

Việc làm này không chỉ là tín hiệu đáng mừng trong quá trình thực hành tiết kiệm của toàn xã hội mà còn đem lại những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp như giảm chi phí sử dụng điện, nâng cao tuổi thọ của thiết bị điện, hỗ trợ công tác bảo hành bảo trì,…

Hơn nữa việc sử dụng hợp lý và hiệu quả điện năng của các Doanh nghiệp và cộng đồng sẽ góp phần làm giảm áp lực đầu tư cho ngành Điện nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

Vì vậy việc sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng là xu hướng tất yếu và quan trọng trong chiến lược Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của đất nước trong quá trình hội nhập.

Chúng tôi hi vọng rằng ý thức tiết kiệm điện năng của Vinaconex sẽ được phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa trong tương lai. 

 

Đang xử lý...