Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Landmark 81

04:05:00 15/05/2017

Từ cuối năm 2017 công ty TNHH Kỹ thuật T&D đã tham gia cung cấp vật tư thiết bị cho công trình tòa nhà cao nhất Việt nam như: Hê thống chống sét, hệ thống cầu dao cách ly, hệ thống cảm biến bảo vệ môi trường (CO, CO2..),...

Chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng trong cơn giông ngày 9/05/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Đang xử lý...